kredytobiorca

Pojęcie kredytodawcy i kredytobiorcy.

Umowa kredytowa zawsze zawierana jest pomiędzy dwiema osobami. Z jednej strony mamy kredytodawcę, który jak sama nazwa wskazuje udziela kredytu, zaś z drugiej strony jest osoba, która ten kredyt przyjmuje i zwana jest kredytobiorcą. Kredytodawca jest to osoba fizyczna, jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej lub osoba prawna, która udziela kredytu kredytobiorcom. W Polsce kredytodawcą może być między innymi przedsiębiorca, który udziela kredytu w ramach działalności jaką wykonuje. Inną osobą, która może nam udzielać kredytu jest bank.