prawo bankowe

Istotne różnice między kredytem a pożyczką.

Jeśli chodzi o kredyt i pożyczkę to właśnie te dwa terminy to można je zamiennie używać. Biorąc pod uwagę formalny punkt widzenia występować mogą istotne różnice. Kredyt i pożyczka dotyczy zaciągnięcia długu. Z tego powodu dość często uda się stosować te dwa pojęcia w taki sam sposób.